11 אור ישראל : קליווא , תק"ל ( 1770 )
OHR YISRAEL
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

חינם!


מחיר פתיחה: 400 – 300 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


11 אור ישראל : קליווא , תק"ל ( 1770 )
OHR YISRAEL
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

תיאור הפריט


 

תשובות המחבר וחכמי הדור בענין פרשיית הגט מקליווא .
מאת רבי ישראל ליפשיץ אב"ד קליווא . By: Rabbi Yisrael Lipschitz, Head of Kliva Rabbinical Court .
כולל תשובות בענינים שונים שהשיב המחבר ובמהלך הפולמוס הטילו דופי בפסקיו כאן המחבר מדפיסם ומראה את אמיתות דבריו . הגט מקליווא נודע כאחת הפרשיות הסוערות ביותר בעם ישראל וזהו סיפור המעשה בקצרה : איצק נייבורג ממנהיים נשא לאשה את לאה גונצהייז מבונא בח' אלול תקכ"ו . החתונה התנהלה כשורה והכל היה תקין , אולם בשבת שבע ברכות לתדהמת כולם נעלם החתן , לאחר חיפושים נמצא ביום ראשון בכפר פרנהיים מתחבא בבית כפרי . לסיבת העלמותו השיב כי חייב לברוח מכיוון שהוא בן מוות ע"י הממשלה הרודפת אותו וכן סיפר לקרובה של הכלה ר' שמעון קופנהגן והלה שידלו לסדר גט אצל הגאון ר'
ישראל ליפשיץ אב"ד קליווא . לאחר סידור הגט יצא רבה של מנהיים ורבני פרנקפורט בעוררין על הגט מחמת שהמגרש אינו בר דעת ומעשיו יוכיחו. מכאן ואילך נתלקחו הרוחות וכל הגולה נהייתה כמרקחה . רוב גדולי ישראל עמדו לימין הרב מקליווא , הזכרון יוסף , המרכבת משנה , השאגת אריה , הנודע ביהודה , ר"ש מאמשטרדם היעב"ץ ועוד . חלק ממכתבי הרבנים הנזכרים נדפסו בספר זה . ספר נוסף שנדפס בפרשיה זו ע"י ר' שמעון קופנהגן הוא הספר אור הישר ( אמ"ד תקכ"ט ) .

קליווא . תק"ל , ( 1770 ) .
בדפוס האלמנה זיטצמאנן .
מהדורה יחידה .

66 , 69 – 120 דף . 21 ס"מ .
כריכת חצי עור חדשה נאה . זהו הספר היחיד שנדפס בקליווא . מצב מצוין . נדיר מאוד.
וינוגרד , קליווא 1 ; על הפרשיה ושני סוגי הטפסים ראה : שלמה טל , סיני כד ( תש"ט ) עמ' קנב – קסז , ריד – רל .

מידע נוסף

שם

אור ישראל : קליווא , תק"ל ( 1770 )

סכום מכירה

400 – 300 $

מס' קטגוריה

3

Photos