11 סדר סליחות עם פירוש ה”מסביר” – מהדורה ראשונה
PENITENTIAL PRAYERBOOK WITH “HAMASBIR” COMMENTARY – FIRST EDTIION
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

Free!


מחיר פתיחה: 300 – 200 $

הוספת הצעת מחיר *

Product Description


11 סדר סליחות עם פירוש ה”מסביר” – מהדורה ראשונה
PENITENTIAL PRAYERBOOK WITH “HAMASBIR” COMMENTARY – FIRST EDTIION
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

תיאור הפריט


 

סדר סליחות מכל השנה כמנהג קהלות האשכנזים עם פירוש “מסביר” ודינים ומנהגים מאת רבי יוזפא יוסף ב”ר משה קאשמן סג”ל מק”ק עסא חתן הגאון רבי יהודה מילר .

אמשטרדם . תע”ב , ( 1712 ) .
דפוס שמלה כ”ץ פרופס .
מהדורה ראשונה של פירוש המסביר !

[ 4 ] , 146 דף . 21 ס”מ .
דף י’ חסר והושלם בצילום . עם הסכמת החכם צבי , בעל שב יעקב ועוד . בדף [ 3 ] תשובה בהלכה מחמיו של ה”מסביר” אם חזן שנחלה יכול להעביר את חזקתו לאחר , או שפקעה ממנו חזקתו וההחלטה מי ימלא את מקומו נתונה בידי ראשי הקהל , מצב טוב מאוד , נדיר ביותר .
וינוגרד , אמשטרדם 971 .

Additional Information

שם

סדר סליחות עם פירוש ה”מסביר” – מהדורה ראשונה

סכום מכירה

300 – 200 $

מס' קטגוריה

1

Photos