12 מוסדות חסד וצדקה – חוברות תעמולה ופולמוס
KINDNESS AND CHARITY INSTITUTIONS – BOOKLETS OF PROPAGANDA AND POLEMICS
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

חינם!


מחיר פתיחה: 120 – 80 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


12 מוסדות חסד וצדקה – חוברות תעמולה ופולמוס
KINDNESS AND CHARITY INSTITUTIONS – BOOKLETS OF PROPAGANDA AND POLEMICS
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

תיאור הפריט


 

1 ] פולמוס מעות רבי מאיר בעל הנס בין כוללות טבריה וירושלים . שלשה ספרים מאת רבי חיים אלחדיף מחכמי טברה . 1 ] יצב גבולות – חסר 2 דפים ראשונים , 2 ] בדצקה תכונני רחקי מעושק – 2 עותקים . 3 ] משפט וצדק , ללא מקום דפוס תרס"ד ( 1904 ) . כל החיבורים הנ"ל כרוכים יחד .

2 ] גבול עולם – בענין הפולמוס הנ"ל מאת חכמי ירושלים . ירושלים תרס"ג , ( 1903 ) . לא כרוך , נדיר מאוד .
3 ] מכתב גלוי לאחינו שבגולה לאחר מאורעות תרפ"ט ( 1929 ) , על מצב המוסדות בירושלים . ירושלים תר"צ , ( 1930 ) . עם מכתב מהרב קוק . עברית ויידיש .

4 ] אוצר החסד – קרן שמואל . רשימת יארצייטין . ירושלים ללא שנת דפוס .
5 ] ציון לנפש – רשימת יארצייטין מועד הכללי כנסת ישראל , ירושלים ללא שנת דפוס , עם תמונות .


6 ] אוצר החסד – קרן שמואל על המוסד ופעולתיו ומכתבי גדולי ישראל . ירושלים ת"ש ( 1940 ) .

7 ] כנסת ישראל – חוברת תעמולה בעברית יידיש ואנגלית . ירושלים תרפ"ח ( 1928 ) .

8 ] צום פאלק ישראל – וואס דערצייהלן די זקנים פון ירושלים . ירושלים תרצ"ב , ( 1932 ) . עם תמונות .

מידע נוסף

שם

מוסדות חסד וצדקה – חוברות תעמולה ופולמוס

סכום מכירה

120 – 80 $

מס' קטגוריה

3

Photos