13 צרור החיים : אמשטרדם תק"פ [ 1820 ]
TSROR HACHAYIM
מחיר פתיחה: 180 – 120 $ Estimated: 180 – 120 $

חינם!


מחיר פתיחה: 180 – 120 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


13 צרור החיים : אמשטרדם תק"פ [ 1820 ]
TSROR HACHAYIM
מחיר פתיחה: 180 – 120 $ Estimated: 180 – 120 $

תיאור הפריט


 

תשעה שאלות ותשובות אודות בית הכנסת החדש בהמבורג .
מאת רבי אברהם לווינשטאם אב"ד עמדן . By: Rabbbi Avraham Levinstam, Head of Emden Rabbinical Court .
א ] קול השיר – איסור להתפלל בליווי כלי שיר . ב ] עונה לחש – חיוב להתפלל תפילת שמ"ע בלחש . ג ] שפתי ישנים – איסור שינוי נוסח התפלה . ד ] לשון אש – דין המתפלל בלה"ק שיצא אף שאינו מבין . ה ] בישישים חכמה – שאין ראוי לשנות מנוסח אשכנז וההיפך וביאור פיוטים קשים . ו ] שפה נכריה – תפלה בלשון הקודש . ז ] נגינותי ננגן – חיוב קריאת התורה בטעמים וחיוב הקריאה לס"ת בשמו . ח ] כסוי חטאה – איסור גילוי הראש וקבוץ אנשים ונשים ובשם אביו יחד בבית הכנסת . ט ] קץ הימין – חיוב האמונה בביאת המשיח .

אמשטרדם . תק"פ , ( 1820 ) .

מהדורה ראשונה .

[ 8 ] , 81 , [ 1 ] דף . 20 ס"מ .
לכל תשובה שער קצר , נייר עבה ומשובח , במצב טוב מאוד .
וינוגרד אמשטרדם 2480 .

מידע נוסף

שם

צרור החיים : אמשטרדם תק"פ [ 1820 ]

סכום מכירה

180 – 120 $

מס' קטגוריה

3

Photos