138 חידושי תורה מאת רבי רפאל זאב וואלף סוקולוב חתן החלקת יואב ( 100 דפים )
CHIDUSHEI TORAH BY RABBI RAFAEL ZE'EV, SON-IN-LAW OF THE CHELKAT YOAV (100 PAGES)
מחיר פתיחה: 800 – 600 $ Estimated: 800 – 600 $

חינם!


מחיר פתיחה: 800 – 600 $

הוספת הצעת מחיר *

מק"ט: 138. קטגוריה: . תגית: .

תיאור מוצר


138 חידושי תורה מאת רבי רפאל זאב וואלף סוקולוב חתן החלקת יואב ( 100 דפים )
CHIDUSHEI TORAH BY RABBI RAFAEL ZE'EV, SON-IN-LAW OF THE CHELKAT YOAV (100 PAGES)
מחיר פתיחה: 800 – 600 $ Estimated: 800 – 600 $

תיאור הפריט


 

קבוצת קונטרסים גדולים גדושים ועמוסים בחידושים ופלפולים בכתב יד הגר"ח רבי רפאל זאב סוקולוב אב"ד ליסקאוויץ חתנו של בעל "חלקת יואב" .

200 עמ' גדולים 23 * 35 ס"מ , כולל קונטרסים מקיפים בנושאים מיוחדים וכן חידושים מפוזרים .

מצב טוב , חשוב ביותר .

בן הגאון רבי חיים ישכר אב"ד ליסקוביץ ( חתן רבי מיכאל דוב וינגוט בעל ספר אגודת אזוב מדברי ) חתן הגאון בעל "חלקת יואב" ותלמיד הגאון בעל "אבני נזר" מזכירו בחידושים כאן בתואר "רבינו" , כיהן כריש מתיבתא בווארשה נפטר בשנת תרע"ח , מקצת מחידושיו נדפסו בספר פרפראות לחכמה ( וארשא תרע"ו ) ראה עוד : קובץ בית אהרן וישראל עוד אודותיו בספר חכמי פולין עמ' תסג – תסד ובקובץ בית אהרן וישראל גליון קסב עמ' ט . הגאון המחבר רבי רפאל זאב וואלף סוקולוב אב"ד ליסקאויץ –

מידע נוסף

שם

חידושי תורה מאת רבי רפאל זאב וואלף סוקולוב חתן החלקת יואב ( 100 דפים )

סכום מכירה

800 – 600 $

מס' קטגוריה

33

Photos