14 חמש מגלות עם תרגום אשכנזי: ברלין תקמ"ח (1788)
FIVE MEGILLOT WITH ASHKENAZI TRANSLATION
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

חינם!


מחיר פתיחה: 200 – 150 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


14 חמש מגלות עם תרגום אשכנזי: ברלין תקמ"ח (1788)
FIVE MEGILLOT WITH ASHKENAZI TRANSLATION
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

חמש מגלות עם תרגום אשכנזית מאת מנדלסון ותלמידיו.

ברלין. תקמ"ח – תקמ"ט, .(1788 – 1789)

6: [6] ב- לג: [8] ג- נ: [5] ב- נו: [5] ב- כח: [7] ב- מ דף. 17 ס"מ.
כל החלקים כרוכים יחד, בשנת תקמ"ט נוסף שער כללי ושמות החתומים (6 דפים נוספים) דפים אלו נדירים מאוד. בחלק מהדפים נקבי עש.
שיר השירים עם תרגום מנדלסון וביאור המלות ע"י אהרון בן וואלף ויואל בריל מגלת אסתר רות ואיכה ע"י אהרון בן וואלף. קהלת על ידי דוד פרידלנדר.

מידע נוסף

שם

חמש מגלות עם תרגום אשכנזי: ברלין תקמ"ח (1788)

סכום מכירה

200 – 150 $

מס' קטגוריה

4

Photos