14 תלמוד ירושלמי קדשים – המזויף
JERUSALEM TALMUD – TRACTATE KEDOSHIM – A FORGERY
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

חינם!


מחיר פתיחה: 200 – 150 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


14 תלמוד ירושלמי קדשים – המזויף
JERUSALEM TALMUD – TRACTATE KEDOSHIM – A FORGERY
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

תיאור הפריט


 

תלמוד ירושלמי על מסכת חולין ובכורות .

"יצא לאור ע"י פעם ראשונה מכת"י ישן נושן עם פירוש חשק שלמה מאת שלמה יהודה פרידלנדר .

ס. וואראהל . תרס"ז , ( 1907 ) .
בדפוס יעקב ווידער .

[ 10 ] , 78 : [ 1 ] , 47 דף . 35 ס"מ .
מצב מצוין . בשער מסכת בכורות התאריך : תרס"ו . השער הראשון חלקו בדיו אדום ,
בראש הספר הסכמות נלהבות מחכמי הדור ובראשם המהרש"ם , כידוע לאחר הופעת הספר יצאו לעוררין שכל תגלית זו אינו אלא מעשה רמיה וזיוף נתעב של המו"ל בראש התוקפים עמד הגאון ר' מאיר דן פלוצקי ( בע"ס כלי חמדה ) ופרסם על כך קונטרס בשם שאלו שלום ירושלים ( בילגוריי תר"ע ) לאחמ"כ נדפסו סביב פולמוס זה ספרים נוספים בעד ונגד . כנגד ציד רמיה ( פולטובא תרע"ג ) ובעד , חרב נוקמת ( סיגט תרע"א ) וענה כסיל


( שם תרס"ח ) הדעה שהתקבלה היא טענת הטוענים לזיוף ובכך נסתלק ספר זה ממדף הספרים התורני .

מידע נוסף

שם

תלמוד ירושלמי קדשים – המזויף

סכום מכירה

200 – 150 $

מס' קטגוריה

3

Photos