15 הסדור הקבלי "חסד לאברהם" – מהדורה ראשונה ! אזמיר תקכ"ד ( 1764 )
THE KABBALISTIC PRAYER BOOK CHESSED LE-AVRAHAM -FIRST EDITION !
מחיר פתיחה: 1,500 – 1,200 $ Estimated: 1,500 – 1,200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 1,500 – 1,200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


15 הסדור הקבלי "חסד לאברהם" – מהדורה ראשונה ! אזמיר תקכ"ד ( 1764 )
THE KABBALISTIC PRAYER BOOK CHESSED LE-AVRAHAM -FIRST EDITION !
מחיר פתיחה: 1,500 – 1,200 $ Estimated: 1,500 – 1,200 $

תיאור הפריט


 

סדר תפלות לימות החול , שבתות וראשי חדשים . עם פירושים , כוונות , הנהגות ותפילות על דרך הקבלה .
מאת המקובל רבי אברהם טובייאנה . By: the Kabbalist Rabbi Avraham Tubiyanah .
ממקובלי וחכמי אלג'יר , חצי שנה ישב בביתו של רבי חיים [ בכ"ר דוד ] אבועלפיה אב"ד אזמיר , למד קבלה עם רבי שלמה מולכו מירושלים ועבר איתו על הספר הנוכחי , נפטר בשנת תקמ"ג .

אזמיר . תקכ"ד , ( 1764 ) .
דפוס יעקב ואלאנסי .
מהדורה ראשונה .

[ 4 ] , ב – נא , נג – קח : 60 דף . 20 ס"מ .
בשלמות ומצב כזה נדיר באופן יוצא מן הכלל . פגיעות שוליים בדפים ראשונים ושני דפים אחרונים שוקמו בשיקום אמנותי בשני הדפים האחרונים חסרון אותיות בודדות , עם כתמים בפינות השוליים , למעט זה במצב מצוין . כריכה חדשה פשוטה .
וינוגרד , אזמיר 45 .

טופס נדיר – בשער הסידור נרשם "נדפס לשם נכבד ונבון ומעולה דוד הכהן שולאל הי"ו" .

מידע נוסף

שם

הסדור הקבלי "חסד לאברהם" – מהדורה ראשונה ! אזמיר תקכ"ד ( 1764 )

סכום מכירה

1,500 – 1,200 $

מס' קטגוריה

1

Photos