15 מגלת קהלת : ברלין תק"ל ( 1770 ) – הספר הראשון שהדפיס מנדלסון על התנ"ך !
BOOK OF ECCLESIASTES – THE FIRST BOOK MENDELSON PUBLISHED ON THE OLD TESTAMENT
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

חינם!


מחיר פתיחה: 400 – 300 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


15 מגלת קהלת : ברלין תק"ל ( 1770 ) – הספר הראשון שהדפיס מנדלסון על התנ"ך !
BOOK OF ECCLESIASTES – THE FIRST BOOK MENDELSON PUBLISHED ON THE OLD TESTAMENT
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

מגילת קהלת עם ביאור קצר ומספיק להבנת הכתוב על פי פשוטו לתועלת התלמידים .
[ מאת משה מנדלסון ] . [ By: Moshe Mendelsohn ] .
הפירוש נחלק לשני חלקים "ביאור המלות" הכולל גם תרגומי מילים לגרמנית ו"ביאור הטעמים" הוא ביאור הענין . יחוס הספר למנדלסון על פי דברי מנדלסון עצמו בהקדמתו לחומש ( נתיבות השלום – ברלין תקמ"ג ) .

ברלין . תק"ל , ( 1770 ) .
דפוס איצק שפייאר .
מהדורה ראשונה .

[ 9 ] , 41 דף . 16.5 ס"מ .
בראש הספר הסכמת ראב"ד ברלין רבי אהרן משה מגזע צבי בעל הגהות "מנחת אהרן" על הארוך מש"ך והסכמת רבי אהרן הלוי הורוויץ אב"ד שקוד אשר בבקורו בברלין עודד והמריץ את המחבר להדפיס את הספר .
ספר זה הוא העבודה הראשונה ! על התנ"ך שהדפיס מנדלסון וכנראה העבודה השניה בעברית שהתפרסמה ממנו ( קדם לה ביאור מלות ההגיון ברלין תקכ"ה ) , בשנים אלו עוד טרם נתפרסמו דעותיו וההתנגדויות לתרגומו !

מצב מצוין , נדיר באופן מיוחד !

מידע נוסף

שם

מגלת קהלת : ברלין תק"ל ( 1770 ) – הספר הראשון שהדפיס מנדלסון על התנ"ך !

סכום מכירה

400 – 300 $

מס' קטגוריה

4

Photos