15 ספר קינות כמנהג אשכנז : אמשטדרם תק”ו ( 1746 )
BOOK OF LAMENTATIONS IN THE ASHKENAZI RITE
מחיר פתיחה: 150 – 120 $ Estimated: 150 – 120 $

Free!


מחיר פתיחה: 150 – 120 $

הוספת הצעת מחיר *

Product Description


15 ספר קינות כמנהג אשכנז : אמשטדרם תק”ו ( 1746 )
BOOK OF LAMENTATIONS IN THE ASHKENAZI RITE
מחיר פתיחה: 150 – 120 $ Estimated: 150 – 120 $

תיאור הפריט


 

סדר קינות כמנהג האשכנזים מסודרים באופן שאין צריך לחפש אחריהם .

ויען שיש הרבה מהמון עם שבתשעה באב אין להם ספר קינות להתאבל על חורבן של ירושלים לכן ראינו להדפיסו מחדש .

אמשטרדם . תק”ו , ( 1746 ).

[ 6 ] 70 , [ 1 ] דף . 13 ס”מ .
לא נרשם באוצר הספר העברי ( הנרשם שם במס’ 1598 היא הוצאה אחרת ). מצב מצוין , כריכת עור עתיקה , נדיר מאד .

Additional Information

שם

ספר קינות כמנהג אשכנז : אמשטדרם תק”ו ( 1746 )

סכום מכירה

150 – 120 $

מס' קטגוריה

1

Photos