16 מורה דרך : הורדנא , תקצ"ו ( 1836 ) – עותק נדיר
MOREH DERECH – RARE COPY
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 300 – 200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


16 מורה דרך : הורדנא , תקצ"ו ( 1836 ) – עותק נדיר
MOREH DERECH – RARE COPY
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

ביאורים בפסוקי במדבר לג – לד ויהושע טו – יט בענין מסעות בני ישראל והדרך לארץ ישראל ( עם הפנים ופירוש רש"י ) .
מאת ר' אהרן ב"ר חיים מהורדנא . By: Rabbi Aaron son of Rabbi Chaim of Hurdna .
ממשפחת הגאון רבי שמואל ב"ר אביגדור אב"ד וילנא ( כך נזכר בכל ההסכמות ) . בשער המהדורה השניה ( וארשה תר"מ ) שנדפסה ע"י נכד המחבר נרשם : והמחבר היה בת האשה המפורסמת מרת לאה קאמינקערין מהורדנא בת רבי נח בלאך וכו' . עם הסכמות ר' אברהם אבלי , רבי בנימין אב"ד הורדנא ( אבי המהר"ל דסקין ) ר' ישראל [ גינצבורג ] אב"ד וילנא רבי ישכר בער ( בע"ס מעשה רב ) .

הורדנא . תקצ"ו , ( 1836 ) .
בדפוס יעקב יחזקאל ב"ר אברהם ור' יחזקאל ב"ר אברהם .
מהדורה ראשונה .

[ 1 ] , 36 , [ 1 ] דף . 5. 16 ס"מ .
טופס נדיר נמצא כאן מעטפת אדומה ! . ללא ספק מעטפת נדירה לדפוס הורדנא הפרט בשער זה נרשם בצורה כזו " תקב"ץ ב"ב " [ במהרה בימינו ] והיינו להוסיף 4 ( = ב"ב ) על תקב"ץ . כנראה הספר האחרון שנדפס בהורדנא , מצב טוב מאוד , נדיר ביותר . בעמ' 4 ציור כדור הארץ , בדף יד,ב שני ציורים כעין מפה .
וינוגרד , הורדנא 128 .

מידע נוסף

שם

מורה דרך : הורדנא , תקצ"ו ( 1836 ) – עותק נדיר

סכום מכירה

300 – 200 $

מס' קטגוריה

4

Photos