2 לקוטי צבי – חתימות הגבירים הצדיקים בני משפחת לעהרין מאמשטרדם
LIKUTEI ZVI – SIGNATURES OF THE RIGHTEOUS PHILANTHROPISTS OF THE LEHRIN FAMILIES OF AMSTERDAM
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 300 – 200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


2 לקוטי צבי – חתימות הגבירים הצדיקים בני משפחת לעהרין מאמשטרדם
LIKUTEI ZVI – SIGNATURES OF THE RIGHTEOUS PHILANTHROPISTS OF THE LEHRIN FAMILIES OF AMSTERDAM
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

תיאור הפריט


 

קובץ תפילות ותחינות לזמנים שונים עם ליקוטים מספר שערי ציון ועוד הוספות חשובות .

אמשטרדם . תקפ"ט , ( 1809 ) .

[ 2 ] , ג , [ ו ] קנא : ט דף . 13 ס"מ .
מצב טוב מאוד , נדיר .
ספירת דפים אחרונה דוגמא מספר תולדות יצחק על התוספתא מאת רבי איצק לעמגא מאמשטרדם שהניח אחריו חיבור גדול על התוספתא ורבני אמשטרדם יצאו בקריאה לעזור בהוצאת הספר לאור עולם – בימינו נדפס מכתב היד חלק מספר זה .

מידע נוסף

סכום מכירה

300 – 200 $

מס' קטגוריה

1

Photos