20 זמירות של שבת עם פירוש ביידיש : למברג תקמ"ו ( 1786 )
SABBATH HYMNS WITH YIDDISH COMMENTARY
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 300 – 200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


20 זמירות של שבת עם פירוש ביידיש : למברג תקמ"ו ( 1786 )
SABBATH HYMNS WITH YIDDISH COMMENTARY
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

תיאור הפריט


 

זמירות של שבת עם פירוש המלות מתורגם ליידיש על פי ספר מטה יהודה לרבי יהודה לייב אופנהיים .

[ לבוב ] . תקמ"ו , ( 1786 ) .
דפוס הרבני הנגיד חיים דוד ב"ר אהרן הלוי סג"ל .

36 דף . 16 ס"מ .
נדיר ביותר ! הזמירות באותיות מרובעות גדולות , זמירות האר"י לא נדפסו – כנראה שלא נתפרשו בספר מטה יהודה ( השערת רח"ל ) . בדפים יח – יט קרע עם חסרון , מצב משומש ,
בספריה הלאומית עותק יחיד לא שלם . . וינוגרד , למברג 23 , חיים ליברמן ספר תקוני שבת אהל רח"ל ח"א עמ' 405 .

מידע נוסף

שם

זמירות של שבת עם פירוש ביידיש : למברג תקמ"ו ( 1786 )

סכום מכירה

300 – 200 $

מס' קטגוריה

45

Photos