22 אגרת מלחמת חובה – נגד ביטול יום טוב שני
IGGERET MILCHEMET CHOVA – AGAINST CANCELLING THE SECOND DAY OF YOM TOV
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

חינם!


מחיר פתיחה: 400 – 300 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


22 אגרת מלחמת חובה – נגד ביטול יום טוב שני
IGGERET MILCHEMET CHOVA – AGAINST CANCELLING THE SECOND DAY OF YOM TOV
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

דברי פולמוס נגד המבטלים יום טוב שני של גלויות .
מאת רבי יהודה ליב קארלבורג אב"ד קרעפעלד. R . Yehuda Leib Karlburg .
הדברים בקונטרס מכוונים נגד אחד "מתושבי ברילאן אשר בפלך וועסטפהאלען ( – וסטפליה ) וכוונתו לרב הרפורמי אברהם יוסף פרידלנדר (בעמ' 3 – 2 הוא גם נזכר בשם משפחתו ) שהורה שבזמנם אין טעם לשמור יו"ט שני כאן משיב לו הרב קארלבורג תשובה חריפה ועוקצנית . פרידלנדר השיב לקונטרס זה בספרו שרש יוסף שנדפס בהנובר בשנת תקצ"ד ( וגם בספרו שרש יוסף מהדו"ב הכולל חליפת מכתבים בינו ובין חורינר ( אח"ר ) בעניני הרפורמה .

אמשטרדם . [ תקצ"ג , 1833 ] .
בדפוס ון עמבדן .
מהדורה יחידה .

[ 3 ] דף . 19 ס" מ .
מצב טוב , נדיר באופן יוצא מן הכלל .
וינוגרד , אמשטרדם 2568 .

מידע נוסף

שם

אגרת מלחמת חובה – נגד ביטול יום טוב שני

סכום מכירה

400 – 300 $

מס' קטגוריה

3

Photos