24 אלה דברי הברית : אלטונה , תקע"ט ( 1819 ) – טופס נאה
AILEH DIVREI HaBRIT
מחיר פתיחה: 600 – 400 $ Estimated: 600 – 400 $

חינם!


מחיר פתיחה: 600 – 400 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


24 אלה דברי הברית : אלטונה , תקע"ט ( 1819 ) – טופס נאה
AILEH DIVREI HaBRIT
מחיר פתיחה: 600 – 400 $ Estimated: 600 – 400 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

פסק דין מאת רבני המבורג ומכתבים מגדולי הדור כנגד הרפורמים והשינויים שהתקינו בנוסח התפלה וסדרי בית הכנסת המסורתי .

כולל מכתבים מרבי עקיבא איגר , חתם סופר , ר' מרדכי בנעט בעל "בגדי כהונה" , "נתיבות המשפט" , ר"א רוקח מאמשטרדם , רבני פראג , ליוורנו , טריאסט , מודינא , פאדובה , מנטובה ועוד .

אלטונה . תקע"ט , ( 1819 ) .
בדפוס האחים שמואל ויהודה בון סג"ל .
מהדורה יחידה .

132 עמ' . 24 ס"מ .
טופס נאה במצב מצוין , שוליים רחבים. כרוך בכריכת חצי עור חדשה נאה. החיבור החשוב והחריף ביותר כנגד הרפורמים , הדפים האחרונים תרגום מתומצת של המכתבים ביידיש – גרמנית .
וינוגרד, אלטונה 213 ( על המתרגם ראה חכמי אה"ו עמ' 110 ) .

מידע נוסף

שם

אלה דברי הברית : אלטונה , תקע"ט ( 1819 ) – טופס נאה

סכום מכירה

600 – 400 $

מס' קטגוריה

3

Photos