26 אתרוגי קורפו : הוראת היתר – תוכחת מגולה
CORFU ETROGIM – HORA'AT HETER – TOCHACHAT MEGULAH
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

חינם!


מחיר פתיחה: 200 – 150 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


26 אתרוגי קורפו : הוראת היתר – תוכחת מגולה
CORFU ETROGIM – HORA'AT HETER – TOCHACHAT MEGULAH
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

שני ספרים בענין הפולמוס על אתרוגי קורפו .
א ] הוראת היתר –
קונטרס מאת דייני וילנא ר' יוסף ב"ר רפאל [ סאקוביץ ] ורבי בצלאל הכהן מוילנא . להתיר את אתרוגי קורפו בסוכות שנת תרל"ה . פסק ה" הוראת היתר " יצא בעקבות מחירי האתרוגים היקרים שדרשו סוחרי האתרוגים בטריאסטי ובכך ניסו ללחוץ עליהם להוריד את המחירים . בקונטרס פלפול הלכתי מנומק ובו מפורטים כל צדדי הלכה מההתלבטות בנידון .

וילנא . תרל"ה , ( 1875 ) .

18 עמ' . 18 ס"מ .
נדיר ביותר . מצב כללי טוב . חותמת בעלים : יונה הלוי טננבוים ( בנו של בעל דברי מלכיאל ) .
ב ] תוכחת מגולה כנגד הספר הנ"ל .

מאת ר' צבי הירש רבינוביץ .
בנו של הגאון רבי יצחק אלחנן אב"ד קאונא וממלא מקומו ברבנות קאוונא . נולד בתר"ח נפטר בתרע"ז ( שם המחבר על פי המצוין בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה העברית ) .
מינץ . תרל"ו , ( 1876 ) .
[ 4 ] , 126 , [4 ] עמ' . 18 ס"מ . מצב טוב מאוד . כרוך עם הנ"ל . ספרי פולמוס חריפים ונדירים ! .
כרוך עמם בכריכת בד שחורה ספר כתב אלרסאיל – אגרות הרמ"ה ועוד .
מכתבי הפולמוס על כתבי הרמב"ם . פריז תרל"א , ( 1871 ) .

מידע נוסף

שם

אתרוגי קורפו : הוראת היתר – תוכחת מגולה

סכום מכירה

200 – 150 $

מס' קטגוריה

3

Photos