28 דברים אחדים – נגד אסיפת הרפורמים בברוינשוייג
A FEW WORDS – AGAINST THE REFORM CONFERENCE IN BRAUNSCHWEIG
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

חינם!


מחיר פתיחה: 200 – 150 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


28 דברים אחדים – נגד אסיפת הרפורמים בברוינשוייג
A FEW WORDS – AGAINST THE REFORM CONFERENCE IN BRAUNSCHWEIG
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

" דברים אחדים על דברת אסיפת " הרבנים " אשר נועדו בברוינשוויג לעריכת תיקונים בדת " .
מאת ר' ישראל דייטש אב"ד בייטעהן . By: Rabbi Yisrael Deutsch, Head of Beitan Rabbinical Court . .
המחבר נולד בצילץ שבשלזיה עלית בשנת תק"ס כיהן כאב"ד בביטעהן שם נפטר בשנת תרי"ג לאחר מותו נדפס גם ספרו זרע ישראל גליויץ תרט"ו ( ראה קטלוג אסופה אדר תשס"א 340 ושם גם תמונת המחבר ) . היה לוחם קנאי ברפורמים יחד עם אחיו ר' דוד דייטש ופירסם גם מספר מאמרים בגרמנית .

ברסלוי . תר"ה , ( 1845 ) .
בדפוס הירש זולצבאך .

[ 1 ] , 9 דף . 20 ס"מ .
מצב טוב , נדיר באופן מיוחד . בחוברת זו תוקף הרב דייטש את המתאספים קשות הוא כותב שהם יותר גרועים מהקראים כיון שהקראים מאמינים בתורה שבכתב והם הרימו יד בתורת משה ואף בעשרת הדברות ! אינם מאמינים הוא מוכיח את בורותם בתלמוד ומפרט את התקנות החדשות אשר בהם התירו חלול שבת נישואים עם גויים ועוד .
וינוגרד , ברסלוי 267 . (ראה גם במדור זה ספר: אסוף אסיפה).

מידע נוסף

שם

דברים אחדים – נגד אסיפת הרפורמים בברוינשוייג

סכום מכירה

200 – 150 $

מס' קטגוריה

3

Photos