28 ספר מסלול – עם הסכמת רבי שאול מאמשטרדם נגד שינויים בנוסח התפלה
SEFER MASLUL – WITH APPROBATION OF RABBI SHAVIL OF AMSTERDAM AGAINST CHANGING THE PRAYER'S WORDING
מחיר פתיחה: 150 – 120 $ Estimated: 150 – 120 $

חינם!


מחיר פתיחה: 150 – 120 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


28 ספר מסלול – עם הסכמת רבי שאול מאמשטרדם נגד שינויים בנוסח התפלה
SEFER MASLUL – WITH APPROBATION OF RABBI SHAVIL OF AMSTERDAM AGAINST CHANGING THE PRAYER'S WORDING
מחיר פתיחה: 150 – 120 $ Estimated: 150 – 120 $

תיאור הפריט


 

מסלול בדקדוק לשון הקדש , יתהלכו בו במישרים התלמידים המשכילים והנערים , כי כל חלקי התורה הזאת באר היטב מבוארים .
מאת רבי חיים קעסלין מברלין . By: Rabbi Chayim Keslin of Berlin .
מדקדק נודע , מצאצאי בעל תוס' יו"ט , נולד בכ"ד ניסן תק"ד נפטר בי"ט אדר תקצ"ב .

המבורג . תקמ"ח , ( 1788 ) .

מהדורה ראשונה .

[ 4 ] , 125 דף . 18 ס"מ .
מצב טוב .
עם הסכמת רבי שאול מאמשטרדם , אחיו רבי צבי הירש ברלין בנו רבי שאול אב"ד פפד"א ( בעל בשמים ראש ) ורבי אריה ליב אב"ד הנובר בן הפני יהושע .


בהסכמתו מדגיש הגאון רבי שאול מאמשטרדם שהמחבר בספרו אין לו חלק עם מחברי זמנו אשר
"פשטו ידם … עשו בלבול גדול בסדורי התפלות אשר בידינו מקדמת דנא והם שבשו נוסחאות הרבה שלא במשפט"
( כנראה שהבקורת מכוונת נגד המדקדק רש"ז הענא ) .

רבי חיים מוואלוזי'ן כותב באחד מספריו כך : "דיקדוק יש ללימוד מספר מכלול" .

מידע נוסף

סכום מכירה

150 – 120 $

מס' קטגוריה

4

Photos