3 ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת לחברי הקונגרס הציוני הראשון בירושלים
JERUSALEM KIRYAT MOADONO – SPECIAL EDITION FOR MEMBERS OF THE FIRST ZIONIST CONGRESS IN JERUSALEM
מחיר פתיחה: 80 – 60 $ Estimated: 80 – 60 $

חינם!


מחיר פתיחה: 80 – 60 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


3 ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת לחברי הקונגרס הציוני הראשון בירושלים
JERUSALEM KIRYAT MOADONO – SPECIAL EDITION FOR MEMBERS OF THE FIRST ZIONIST CONGRESS IN JERUSALEM
מחיר פתיחה: 80 – 60 $ Estimated: 80 – 60 $

תיאור הפריט


 

ליקוט קצר מפסוקים , מדרשים ומשוררים במעלת ושבחי עיר הקודש ירושלים . מוגש לחברי הקונגרס הציוני העשרים ושלשה שבא לראשונה לישב בירושלים .

בקולופון נרשם : נספח ללקט ציור מראות נופה של ירושלים מאת ל' קראקואר .

ירושלים . תשי"א , ( 1953 ) .


נדפס ע"י מוסד ביאליק באמצעות הוצאת ספרים של הסוכנות בדפוס גולדברג .
[ 6 ] דף . רחבו גדול מאורכו : 23 * 33 ס"מ .

מצב טוב מאוד , נדיר ומעניין .

מידע נוסף

שם

ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת לחברי הקונגרס הציוני הראשון בירושלים

סכום מכירה

80 – 60 $

מס' קטגוריה

7

Photos