30 עמודי השמים : ברלין תקל"ז ( 1777 ) מהדורה יחידה
AMUDEI HASHAMAYIM – ONLY EDITION
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

חינם!


מחיר פתיחה: 120 – 80 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


30 עמודי השמים : ברלין תקל"ז ( 1777 ) מהדורה יחידה
AMUDEI HASHAMAYIM – ONLY EDITION
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

תיאור הפריט


 

ח"א ] עמודי השמים – ביאור הלכות קדוש החדש להרמב"ם . ח"ב ] תפארת אדם – ביאור על שער הבחינה בספר חובת הלבבות בו יתבאר הרכבת האדם וחיבורו ומולדתו והרכבת פרקיו וחיבור איבריו ותנועות נפשו בהם ושמות האיברים בלשון המשנה והגמרא ובלשון לאטינית .
מאת רבי ברוך שיק משקלוב . By: Rabbi Baruch Schik of Sklow .
עם הסכמה ארוכה מרבי צבי הירש ברלין וכן הסכמת בנו רבי שאול ברלין אב"ד פפד"א ודייני בית דינו .

ברלין . תקל"ז , ( 1777 ) .
ללא שם מדפיס .
מהדורה יחידה .

[ 4 ] , ג – כו [ צ"ל : כט ] , מה , [ 4 ] דף .
נדיר . ללא הלוח המקופל ( הנדיר מאוד ) וללא [ 1 ] דף לוח בין הספירה הראשונה לשניה . לא כרוך , מצב טוב מאוד ,
וינוגרד , ברלין 290 .

מידע נוסף

שם

עמודי השמים : ברלין תקל"ז ( 1777 ) מהדורה יחידה

סכום מכירה

120 – 80 $

מס' קטגוריה

4

Photos