31 ערוגת הבשם : אמשטרדם ת"צ ( 1730 ) – עותק נאה
ARUGAT HA-BOSEM – HANDSOME COPY
מחיר פתיחה: 180 – 120 $ Estimated: 180 – 120 $

חינם!


מחיר פתיחה: 180 – 120 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


31 ערוגת הבשם : אמשטרדם ת"צ ( 1730 ) – עותק נאה
ARUGAT HA-BOSEM – HANDSOME COPY
מחיר פתיחה: 180 – 120 $ Estimated: 180 – 120 $

תיאור הפריט


 

כללי דקדוק לשון הקדש , נקודות וטעמים עם שירים .
מאת רבי שמואל ארקוולטי . By: Rabbi Shmuel Erkvalti.
מרבני פאדובה תלמיד רמ"ע מפאנו , מגדולי המדקדקים האחרונים .

אמשטרדם . ת"צ . ( 1730 ) .

מהדורה שניה .

[ 1 ] , 108 דף .
עותק יפה , במצב מצוין , כרוך בכריכת קלף . בשער הספר חתימת אברהם וואגנה בעל ספר תולדות יעב"ץ [ אמשטרדם תרכ"ח ] .
וינוגרד , אמשטרדם 1373 .

מידע נוסף

שם

ערוגת הבשם : אמשטרדם ת"צ ( 1730 ) – עותק נאה

סכום מכירה

180 – 120 $

מס' קטגוריה

4

Photos