34 שירי תפארת – סט שלם ונדיר – עם תמונת המחבר
SHIREI TIFERET – RARE COMPLETE SET – WITH PICTURE OF AUTHOR
מחיר פתיחה: 800 – 600 $ Estimated: 800 – 600 $

חינם!


מחיר פתיחה: 800 – 600 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


34 שירי תפארת – סט שלם ונדיר – עם תמונת המחבר
SHIREI TIFERET – RARE COMPLETE SET – WITH PICTURE OF AUTHOR
מחיר פתיחה: 800 – 600 $ Estimated: 800 – 600 $

תיאור הפריט


 

ספורי התורה מזמן ירידת אבותינו למצרים עד אחר מעמד הר סיני בח"י שירים והערות .
מאת נפתלי הירץ וויזל By: Naftali Hertz Wiesel .

ברלין – פראג . תקמ"ט – תקפ"ט ( 1789- 1829 ) .

מהדורה ראשונה

גודל 19.5 ס"מ .
כל החלקים כרוכים יחד , במצב טוב .
מחברת ראושנה : ( תקמ"ט ) [ 12 ] , 40 , [ 2 ] דף עם איורים . מחברת שניה : ( תקנ"א ) : [ 7 ] , 56 , [ 3 ] דף עם איורים , ספירת הדפים כוללת שער מעטפת בצבע ירקרק עליו נדפסה הקדמת וולפסון ויואל בריל , ופרסומת ספרים . מחברת שליש ית ( תקנ"ב ) : [ 9 ] , [ 1 ] , תמונת המחבר , 60 , [ 5 ] דף עם מעטפות . מחברת רביעית ( תקס"א ) : [ 13 ] , 62 [ 10 ] דף שער המעטפת .


מחברת חמישית (פראג תקע"ו ) [ 8 ] , 63 , 15 דף . מחברת שישית ( שם תקפ"ט ) 1 [ 1 ] 68, [ 1 ] דף ( דף אחרון פרסומת מהמדפיס ) .

מידע נוסף

סכום מכירה

800 – 600 $

מס' קטגוריה

4

Photos