35 שערי נעימה : פפד"א תקכ"ו ( 1766 )
SHA'AREI NEIMA
מחיר פתיחה: 150 – 100 $ Estimated: 150 – 100 $

חינם!


מחיר פתיחה: 150 – 100 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


35 שערי נעימה : פפד"א תקכ"ו ( 1766 )
SHA'AREI NEIMA
מחיר פתיחה: 150 – 100 $ Estimated: 150 – 100 $

תיאור הפריט


 

דקדוקי הנגינות בספרי אמ"ת ( איוב משלי ותהלים ) .
מאת רבי שלמה מחעלמא . By: Rabbi Shlomo of Chelma .
בעל הספר הנודע "מרכבת המשנה" ועוד . נולד בזאמוטש שבפולין בשנת תע"ו . שימש כאב"ד חלם זאמוטש ולבוב נפטר בשאלוניקי בדרכו לא"י בליל כ"א תמוז תקמ"א .

פרנקפורט דאודר . [ תקכ"ו , 1766 ] .
בדפוס גרילא .
מהדורה יחידה .

[ 16 ] דף . 18 ס"מ .
ה מצב מצוין , עם אכס- ליבריס ( תו – ספר ) מספריית ינה"ל מאמשטרדם .
וינוגרד , פרנקפורט דאודר 336 .

מידע נוסף

שם

שערי נעימה : פפד"א תקכ"ו ( 1766 )

סכום מכירה

150 – 100 $

מס' קטגוריה

4

Photos