38 נישואי תערובת – ספר ישב מצרף : וואיצטען תר"פ ( 1920 )
MIXED MARRIAGES – THE BOOK YASHAV METZAREF
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

חינם!


מחיר פתיחה: 120 – 80 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


38 נישואי תערובת – ספר ישב מצרף : וואיצטען תר"פ ( 1920 )
MIXED MARRIAGES – THE BOOK YASHAV METZAREF
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

תיאור הפריט


 

"בירור ואסיפת דינים הנוהגים בנולדים מאבות תערובת יהודי ואינו יהודי וגם בענין גירושין עפ"י חוקי המדינה ובענין ספרי יוחסין .
מאת רבי מרדכי וינקלר אב"ד מאד. By: Rabbi Mordechai Vinkler, Head of Maod Rabbinical court .
בעל שו"ת לבושי מרדכי , נולד בנייטרא בשנת תר"ד , נפטר בי"ז תמוז תרצ"ב .
בסופו קונטרס "וכתורה הזאת" מאת רבי ישעיה זילברשטיין כולל גם השגות על ספר "וכתורה יעשה" מאת ר' שלום קוטנא .

ואיצטן . תר"ס , ( 1900 ) .
דפוס מערכת "תל תלפיות" .

[ 4 ] , 24 : [ 2 ] , 30 דף . 18 ס"מ .
מצב מצוין , לקונטרס "וכתורה הזאת" שער חלקי מיוחד .
נדיר מאוד .

מידע נוסף

שם

נישואי תערובת – ספר ישב מצרף : וואיצטען תר"פ ( 1920 )

סכום מכירה

120 – 80 $

מס' קטגוריה

3

Photos