40 פולמוס הקרבת קרבנות בזמן הזה – ספר עבודה תמה : אלטונה תרל"ב ( 1872 )
POLEMIC ON OFFERING SACRIFICES IN THIS DAY AND AGE – TH EBOOK AVODAH TAMA
מחיר פתיחה: 150 – 120 $ Estimated: 150 – 120 $

חינם!


מחיר פתיחה: 150 – 120 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


40 פולמוס הקרבת קרבנות בזמן הזה – ספר עבודה תמה : אלטונה תרל"ב ( 1872 )
POLEMIC ON OFFERING SACRIFICES IN THIS DAY AND AGE – TH EBOOK AVODAH TAMA
מחיר פתיחה: 150 – 120 $ Estimated: 150 – 120 $

תיאור הפריט


 

משא ומתן הלכתי בענין הקרבת קרבנות בזמן הזה .
מאת רבי חיים נתנזון מאלטונה . By: Rabbi Chayim Nathanson of Altona .
מלומדי הקלויז המפורסם באלטונה , לפני כן שימש כאב"ד וורעשען , היה חריף ומפופל ותקיף בדעותיו – עיין עליו בספר חכמי אה"ו מס' 130 .

אלטונה . תרל"ב , ( 1872 ) .

[ 2 ] , 126 דף . 28 ס"מ.
במצב טוב מאוד , נדיר מאוד .

מידע נוסף

סכום מכירה

150 – 120 $

מס' קטגוריה

3

Photos