45 חק יעקב על הלכות פסח – מהדורה ראשונה !
CHOK YA'AKOV ON PASSOVER LAWS – FIRST EDITION
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 300 – 200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


45 חק יעקב על הלכות פסח – מהדורה ראשונה !
CHOK YA'AKOV ON PASSOVER LAWS – FIRST EDITION
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

תיאור הפריט


 

חידושים , ביאורים ופסקי דינים על שלחן ערוך הלכות פסח סי' תכט – תצד ( עם הפנים ) .
מאת רבי יעקב רישר אב"ד מיץ . By: Rabbi Ya'akov Reisher .
בסוף הספר נדפס קונטרס " סלת למנחה ושמן למנחה " הכולל הוספות לספרו מנחת יעקב ותורת השלמים והשגות מבן המחבר ר' שמעון על ר' יוחנן קרמניצר אשר בספרו אורח מישור על יור"ד השיג על ספר מנחת יעקב , ר"י קרמינצר השיב על ההשגות בספרו אורח מישור על מסכת נזיר ( ברלין תפ"ח ) וראה גם בקונטרס " לא הביט און ביעקב " שבסוף שו"ת שבות יעקב ח"ג .

דעסוי . תנ"ו , ( 1696 ) .
בדפוס משה בן שמחה בונם .
מהדורה ראשונה .

100 דף . 18.5 ס"מ .
נדיר ביותר . שער נוסף ל"סלת למנחה ושמן למנחה " מהספרים הראשונים שנדפסו בדעסוי , מעט כתמים , מצב טוב , כריכה חדשה ,
וינוגרד , דסוי 3 , 2 ; על המחלוקת בין ר"י רישר ור"י קרמינצר ראה י . לוין , דמויות וארועים הסטוריים עמ' 39 – 37 .

מידע נוסף

שם

חק יעקב על הלכות פסח – מהדורה ראשונה !

סכום מכירה

300 – 200 $

מס' קטגוריה

5

Photos