48 עמודי גולה – סמ"ק : קפוסט תק"פ , ( 1820 ) חתימת הגאון רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל
AMUDEI GOLAH, AUTOGRAPH OF HAGEON RABBI YOSEF ZACHARIAH STERN, HEAD OF SHAVIL RABBINICAL COURT
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 300 – 200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


48 עמודי גולה – סמ"ק : קפוסט תק"פ , ( 1820 ) חתימת הגאון רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל
AMUDEI GOLAH, AUTOGRAPH OF HAGEON RABBI YOSEF ZACHARIAH STERN, HEAD OF SHAVIL RABBINICAL COURT
מחיר פתיחה: 300 – 200 $ Estimated: 300 – 200 $

תיאור הפריט


 

מנין המצוות הנוהגות בזמן הזה ודיניהם .
מאת רבי יצחק מקורביל . By: Rabbi Yitzchak or Korbil .
למעשה ספר זה הנקרא ספר מצוות קטן ( סמ"ק ) הוא קצור מספר מצוות גדול ( סמ"ג ) לרבי משה מקוצי .
במהדורה זו נוספו הגהותיו של רבי יהושע צייטליש משקלוב ( שר וגדול לישראל , תורה וגדולה התאחדו על שולחנו , נולד בתק"ב ונפטר בשקלוב תקפ"ב ) .

קפוסט . תק"פ , ( 1820 ) .
דפוס ישראל יפה .
מהדורה ראשונה .

[ 4 ] , 2 – 6 , 93 , 51 , 40 39 – 58 דף . 21 ס"מ .
הנייר בצבעים שונים , נקבי עש זעירים . כרוך בכריכה עתיקה .
עם הסכמות רבני שקלוב ורבי משה מקפוסט . וינוגרד , קפוסט 94 .

מידע נוסף

סכום מכירה

300 – 200 $

מס' קטגוריה

5

Photos