5 נחמו נחמו עמי – הדפסה מיוחדת לכבוד ישיבת הכנסת הראשונה של מדינת ישראל
NACHAMU NACHAMU AMI – SPECIAL EDITION FOR THE FIRST SESSION OF THE KNESSET OF THE STATE OF ISRAEL
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

חינם!


מחיר פתיחה: 120 – 80 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


5 נחמו נחמו עמי – הדפסה מיוחדת לכבוד ישיבת הכנסת הראשונה של מדינת ישראל
NACHAMU NACHAMU AMI – SPECIAL EDITION FOR THE FIRST SESSION OF THE KNESSET OF THE STATE OF ISRAEL
מחיר פתיחה: 120 – 80 $ Estimated: 120 – 80 $

תיאור הפריט


 

פרק ארבעים מספר ישעיהו בנוסח הגניזה אשר נמצאה במדבר יהודה ( עם הערות מאת אליעזר ליפא סוקניק ) .

מוגש בהדרת כבוד לאספה המכוננת של מדינת ישראל במעמד פתיחתה בירושלים הבירה , ט"ו בשבט , תש"ט ( 1949 ) . מאת מוסד ביאליק .

ירושלים . [ תש"ט , 1949 ] .
בדפוס גולדברג .

[ 6 ] דף + [ 1 ] דף גדול מקופל פקסימיליה של כתב היד . 33 ס"מ .
עוד פרטים ראה בקולופון , נדפס במספר עותקים מצומצמים וממוספרים . ( טופס זה אינו ממוספר ) . מצב טוב ,
נדיר באופן מיוחד . נדפס לכבוד " ישיבת הכנסת " הראשונה של מדינת ישראל .

מידע נוסף

שם

נחמו נחמו עמי – הדפסה מיוחדת לכבוד ישיבת הכנסת הראשונה של מדינת ישראל

סכום מכירה

120 – 80 $

מס' קטגוריה

7

Photos