5 פקודות המנדט הבריטי נגד ארגוני המחתרות
BRITISH MANDATE ORDERS AGAINST THE UNDERGROUND ORGANIZATIONS
מחיר פתיחה: 100 – 80 $ Estimated: 100 – 80 $

חינם!


מחיר פתיחה: 100 – 80 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


5 פקודות המנדט הבריטי נגד ארגוני המחתרות
BRITISH MANDATE ORDERS AGAINST THE UNDERGROUND ORGANIZATIONS
מחיר פתיחה: 100 – 80 $ Estimated: 100 – 80 $

תיאור הפריט


 

מחיר הערכה:

"צוואות ופקודות למוכתרי וזקני הכפרים ולכלל תושבי כפריהם".

כולל איום בסנקציות על שיתוף פעולה או על אי מניעת הפשעים הבאים 1) קלקול מסילת הברזל הדינמית או בחומרים מפוצצים אחרים. 2) קלקול חוטי התלגרף והטלפון. 3) פיצוץ גשרים 4) פגיעה באנשי צבא. אנשי הכפרים אחראים לכל הנ"ל בשטח הנמצא בגבולם ואם לא יענשו בהחרמת כבשים ותבואה ואף במאסר צערי הכפר לעבודות הצבא.

כרוז נדיר ביותר נגד פעולת הגדודים העבריים ההגנה – פלמ"ח האצ"ל והלח"י.
קרע קטן בפינה השמאלית למעלה.

מידע נוסף

שם

פקודות המנדט הבריטי נגד ארגוני המחתרות

סכום מכירה

100 – 80 $

מס' קטגוריה

7

Photos