50 ש"ך יורה דעה – מהדורה ראשונה ! ! קראקא ת"ו ( 1646)
SHACH – YOREH DE'AH – FIRST EDITION !!
מחיר פתיחה: 1,200 – 800 $ Estimated: 1,200 – 800 $

חינם!


מחיר פתיחה: 1,200 – 800 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


50 ש"ך יורה דעה – מהדורה ראשונה ! ! קראקא ת"ו ( 1646)
SHACH – YOREH DE'AH – FIRST EDITION !!
מחיר פתיחה: 1,200 – 800 $ Estimated: 1,200 – 800 $

תיאור הפריט


 

ביאורים וחידושי דינים על שלחן ערוך יורה דעה
מאת רבינו שבתי כ"ץ . By: Rabbi Shabtai Katz .

קראקא . ת"ו , ( 1646 ) .

מהדורה ראשונה

ג , ב – רנ"ח [ צ"ל : רמ"ח ] , [ 2 ] דף . 29 ס"מ .
שלשה דפים ראשונים בצילום , כתמי מים נקבי עש בשוליים ופגימות בשוליים הושלמו ושוקמו בשיקום אמנותי. בדפים בודדים שיש חסרון בטקסט – שיקומים והשלמות ביד אמן . באופן כללי במצב טוב , כרוך בכריכת חצי עור חדשה נאה . בגליונות הספר הערות בכתיבה אשכנזית מתקופת ההדפסה והערות בר"ת ספרדי כמה מהם פותחות בר"ת : אח"ס [ אמר חיים ]
ספר הש"ך על יורה דעה הוא הפוסק והמפרש החשוב ביותר על חלק זה של השלחן ערוך ולא בכדי מכנהו החתם סופר "גדול המורים" ( שו"ת חת"ס א"ה ח"ב ס"י קל ) עצם הופעת החיבור הייתה תופעה יוצאת דופן , שכן המחבר היה בזמן הדפסתו בגי ל 24 בלבד , והרבנים לא חוסכים את התפעלותם מכך שהמחבר צעיר לימים הצליח להוציא מתחת ידו כזה חיבור – ראה לדוגמא בהסכמות בעל תוס' יום טוב ובהסכמת רבותיו של הש"ך רבי העשיל מקראקא ורבי יהושע מקראקא בעל "מגיני שלמה".

ספר יקר המציאות ביותר, כנראה לא הופיע מעולם במכירה פומבית !

מידע נוסף

שם

ש"ך יורה דעה – מהדורה ראשונה ! ! קראקא ת"ו ( 1646)

סכום מכירה

1,200 – 800 $

מס' קטגוריה

5

Photos