51 שבעה משקין : פרנקפורט דמיין תקל"ד ( 1744 ) ספר שהוחרם
SHIVA MASHKIN – A BOOK THAT WAS BANNED
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

חינם!


מחיר פתיחה: 200 – 150 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


51 שבעה משקין : פרנקפורט דמיין תקל"ד ( 1744 ) ספר שהוחרם
SHIVA MASHKIN – A BOOK THAT WAS BANNED
מחיר פתיחה: 200 – 150 $ Estimated: 200 – 150 $

תיאור הפריט


 

כולל ז' ענינים מהם ד' בדרוש לפרשת וישב ענין יוסף עם אחיו ויוסף במצרים , סוד דוד ובת שבע , דרשה לחתונה , פירוש למשנה ( במסכת דמאי פ"ה מ"ב ) ופירוש למשנת מ"ה גפנים במסכת כלאים עם שרטוטים.
מאת ר' שמואל ב"ר חיים נייאגאס . By: Rabbi Shmuel son of Rabbi Chayim Neigas .
מתושבי פרנקפורט בהקדמת מספר המחבר על מעשה שהיה לו עם הדיין ר' יעקב שמש בקלויז בפרנקפורט . עם הסכמות דייני פיורדא , ר' יוסף שטיינהרט אב"ד פיורדא . ור' דוד שלמה מגרלין " רבי ומלמד בפפד"מ " (בגרמנית ועברית ) .

פרנקפורט דמיין . תקל"ד , ( 1744 ) .
בבית יהאניס בייארהעפר .
מהדורה יחידה .

[ 3 ] , 21 , [ 2 ] ( – לוחות עם שרטוטים ) 22 – 24 [ 2 ] דף ( הספירה האחרונה עם כותרת " תורת אמי " נדפסה באות שונה ) . . 20 ס"מ .
מצב טוב מאוד . ספר נדיר מעניין . שם הספר בשער באותיות מעוטרות . לא כרוך ,
וינוגרד , פרנקפורט דמיין 550 .


פרנסי פיורדא החרימו את הספר , הרחיקו מתפקידם את הדיינים שהסכימו על הספר למשך שנה ואילצו את רבי יוסף שטיינהרט לפרסם הודעה לא לקנות את הספר , לאחר אירוע זה הוחלט שלא לפרסם הסכמות בלי רשות פ רנסי הקהלה [ מקורות : מפעל הביביליוגרפיה עיין במצוין שם ] .

מידע נוסף

שם

שבעה משקין : פרנקפורט דמיין תקל"ד ( 1744 ) ספר שהוחרם

סכום מכירה

200 – 150 $

מס' קטגוריה

5

Photos