52 שלחן ערוך : מנטובה תפ"ב – תפ"ג ( 1723 – 1722 ) – סט שלם !
SHULCHAN ARUCH – ENTIRE SET !
מחיר פתיחה: 1,500 – 1,200 $ Estimated: 1,500 – 1,200 $

חינם!


מחיר פתיחה: 1,500 – 1,200 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


52 שלחן ערוך : מנטובה תפ"ב – תפ"ג ( 1723 – 1722 ) – סט שלם !
SHULCHAN ARUCH – ENTIRE SET !
מחיר פתיחה: 1,500 – 1,200 $ Estimated: 1,500 – 1,200 $

תיאור הפריט


 

ארבעה חלקי שלחן ערוך עם ליקוטי דינים וביאורים מאת רבי גור אריה הלוי פינצי .

בהגהת הספר השתתפו רבי אברהם ידידיה ב"ר שמשון באזיליה ( "מגיה ראשון" ) רבי רפאל חיים מאיטליה הרופא "מגיה שני" ורבי אביעד שר שלום באזיליה אחיו של הראשון בע"ס "אמונת חכמים" ( מנטובה ת"צ ) מכל המגיהים נמצאים הערות בספר . בדף ג' דברי הספד מאת המלקט על רבי יהודה בריאל אב"ד מנטובה . בסוף הספר כותב המגיה השני דברים לכבודו של רבי דוד פינצי חמיו של הרמח"ל וכותב שהתייעץ עמו בעריכת הספר .

מנטובה . תפ"ב – תפ"ג , ( 1723 – 1722 ) .
דפוס השותפים יצחק ירא ויעקב חבר טוב .
מהדורה ראשונה .

[ 3 ] , ב – קמו : [ 1 ] קמח – רפח : פח : [ 1 ] צ – רסח , [ 1 ] דף . 23 ס"מ .
שער זה נדיר מאוד והוא הוסר מרוב הטפסים עקב בקורת חריפה שיצאה נגד השער ראה וינוגרד מנטובה 315 . מצב טוב מאוד , סט שלם מהוצאה זו הנו דבר נדיר ביותר . מעבר לשער הראשון הסכמת רבי יהודה בריאל . לכל חלק שער מיוחד. בשני צידי השער חלק א' נדפסו תמונות דמיונות של רש"י , הרמב"ם , מהרי"ל , רבי יוסף קארו , הרמ"א ומהרגא"ה [ = רבי גור אריה הלוי פינצי ] ,
בדפים בודדים תיקוני שוליים אמנותיים , כרוך בארבעה חלקים בכריכות חצי עור חדשות זהות .

מידע נוסף

שם

שלחן ערוך : מנטובה תפ"ב – תפ"ג ( 1723 – 1722 ) – סט שלם !

סכום מכירה

1,500 – 1,200 $

מס' קטגוריה

5

Photos