53 שערי דורא / מנחת יעקב / תורה אור ודרך החיים
SHA'AREI DORA / MINCHAT YA'AKOV / TORAH OHR AND DERECH CHAYIM
מחיר פתיחה: 150 – 100 $ Estimated: 150 – 100 $

חינם!


מחיר פתיחה: 150 – 100 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


53 שערי דורא / מנחת יעקב / תורה אור ודרך החיים
SHA'AREI DORA / MINCHAT YA'AKOV / TORAH OHR AND DERECH CHAYIM
מחיר פתיחה: 150 – 100 $ Estimated: 150 – 100 $

תיאור הפריט


 

שלשה ספרים בעניני אסור והיתר :
1) שערי דורא –
מאת רבינו יצחק מדורא עם באור מבוא שערים לרבי נתן שפירא . יסניץ תפ"ד [ 3 ] , 8 , 66 .

על ספר תורת חטאת לרמ"א עם תורת השלמים על הלכות נדה מאת רבי יעקב השר האב"ד מיף בעל שו"ת שבות יעקב פולאנה תקס"ב ( 1802 ) [ 2 ] 59 :30 דף עם הסכמת רבה של פולאנה רבי אברהם דוד אורבעך חתנו של בעל ה"תולדות" . 2) מנחת יעקב –
3 ) תורה אור ודרך חיים – על שו"ע יורה דעה הלכות שחטיה וטריפות מאת רבי חיים ברודא הורדנא תקפ"ג ( 1823 ) [ 2 ] ,86 , דף . בשלשת הספרים כרוכים יחד ומצבם טוב , בשלושתם חתימות בעלים בשערי הספרים .

מידע נוסף

סכום מכירה

150 – 100 $

מס' קטגוריה

5

Photos