6 סדור “דרך החיים” עם הוספות דינים וביאורים מבעל “קיצור שלחן ערוך”
DERECH HACHAYIM DAILY PRAYER BOOK ADDITIOAL LAWS AND COMMENTARIES BY THE AUTHOR OF THE KITZUR SHULCHAN ARUCH
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

Free!


מחיר פתיחה: 400 – 300 $

הוספת הצעת מחיר *

Product Description


6 סדור “דרך החיים” עם הוספות דינים וביאורים מבעל “קיצור שלחן ערוך”
DERECH HACHAYIM DAILY PRAYER BOOK ADDITIOAL LAWS AND COMMENTARIES BY THE AUTHOR OF THE KITZUR SHULCHAN ARUCH
מחיר פתיחה: 400 – 300 $ Estimated: 400 – 300 $

תיאור הפריט


 

סדר התפלה לכל השנה – עם פסקי דינים ומהגים מאת רבי יעקב לוברבוים מליסא בעל חוות דעת ונתיבות המשפט עם הוספות של דינים וביאורים
מאת הגאון רבי שלמה גאנצפריד By: Hageon Rabi Shlomo Ganzfried .

וינה . תקצ”ט , ( 1839 ) .

מהדורה ראשונה .
עם הסכמת מהר”ם א”ש אב”ד אוונגוואר
[ 4 ] 397 , [ 5 ] דף [ 1 ] סח דף 20 ס”מ .
ספירה שניה ספר תהילים עם שער נפרד . הוספות רבי שלמה גאנצפריד נוספו בסוגריים מרובעות , כמו כן נוספו הלכות ברכות שלא כתב עליהם בעל דרך החיים – כל זה שנים רבות טרם הדפסת ספר קיצור שולחן ערוך [ אגב , בשער הספר נאמר מפורש שהמחבר תקע אהלו בהומנא – ידוע שהחת”ס מכנהו בתשובה משנת תקצ”ה כדיין באונגוואר , על אף שהיה שלא היה עדין דיין שם והתואר היענק ברוח קודשו על שם העתיד – כך על פי המסורת המשפחה ( ראה בתשובות חת”ס עמ’ שס”ט ) שער זה מחזק את המסורת המשפחה שעדיין היה בהומנא בשנה זו .
דפים בודדים שחסרים או קרועים נמצאים כאן מעותק אחר לשלבם בין דפי הסידור מצב משומש , נדיר ביותר . כריכת בד חדשה .


וינוגרד , וינה 825 ללא התהילים .

Additional Information

סכום מכירה

400 – 300 $

מס' קטגוריה

1

Photos