6 עדת הבוכרים – קבצי תקנות ודוחו"ת
THE BUCHARAN COMMUNITY – COLLECTION OF REGULATIONS AND REPORTS
מחיר פתיחה: 100 – 80 $ Estimated: 100 – 80 $

חינם!


מחיר פתיחה: 100 – 80 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


6 עדת הבוכרים – קבצי תקנות ודוחו"ת
THE BUCHARAN COMMUNITY – COLLECTION OF REGULATIONS AND REPORTS
מחיר פתיחה: 100 – 80 $ Estimated: 100 – 80 $

תיאור הפריט


 

1 ] דרכי נועם – הנהגת הת"ת הכללי שבחברת "רחובות" לעדת הבוכארים בהסכמת נשיא החברה רבי אברהם אמינוף . ירושלים . תרס"ה , ( 1905 ) . 16 עמ' 14 ס"מ .

2 ] תקנות חברת יחידי סגולה ק"ק בוכארה ואגפיה . ירושלים תרע"א , ( 1911 ) . 13 עמ' . 13 ס"מ .
3 ] חשבון הכנסה והוצאה אשר לחברת הבוכרים , כל ההכנסות וההוצאות שנכנס ויצא ע"י האדון הנכבד מר שלמה צופיוף מר"ח שבט תרפ"ב עד אלול תרפ"ד . נערך ונסדר ע"י מזכיר הועד רפאל גאלידוף . ירושלים תרפ"ה , ( 1925 ) . 28 עמ' .

4 ] חשבון הכנסה והוצאה כנ"ל – חוברת ב' ירושלים תרפ"ו ( 1926 ) . 46 , [ 1 ] עמ' .
5 ] חשבון הכנסה והוצאה כנ"ל – חוברת ג' . ירושלים תרצ"א , ( 1931 ) . 128 עמ' .


6 ] חשבון הכנסה והוצאה כנ"ל – חוברת ד' ירושלים תרצ"ו , ( 1936 ) . 57 , [ 1 ] עמ' .

7 ] חשבון הכנסה והוצאה כנ"ל – חוברת ה' ירושלים תרצ"ט , ( 1939 ) . 71 , [ 1 ] עמ' .
הכל במצב טוב מאוד .

מידע נוסף

שם

עדת הבוכרים – קבצי תקנות ודוחו"ת

סכום מכירה

100 – 80 $

מס' קטגוריה

7

Photos