66 הגש"פ עם פירוש מהר"ם שיק – עותק נדיר
PASSOVER HAGGADA WITH COMMENTARY OF RABBI SHICK – RARE COPY
מחיר פתיחה: 150 – 100 $ Estimated: 150 – 100 $

חינם!


מחיר פתיחה: 150 – 100 $

הוספת הצעת מחיר *

מק"ט: 66. קטגוריה: . תגית: .

תיאור מוצר


66 הגש"פ עם פירוש מהר"ם שיק – עותק נדיר
PASSOVER HAGGADA WITH COMMENTARY OF RABBI SHICK – RARE COPY
מחיר פתיחה: 150 – 100 $ Estimated: 150 – 100 $

תיאור הפריט


 

הגדה של פסח עם פירוש יקר ונעים מאת הגאון רבי משה שיק אב"ד חוסט .

הובא לדפוס ע"י תלמידו מאיר נחמן סג"ל שווארץ מחוסט , מעבר לשער הקדמת בן המחבר .

למברג . תר"מ , ( 1880 ) .

מהדורה ראשונה .

[ 21 ] דף . 20 ס"מ .
קרע קטן עם חסרון במסגרת השער וכן בדף האחרון .
עותק נדיר באוצר ההגדות ( 1553 ) נרשם [ 20 ] דף , כאן 21 דפים בראש הדף האחרון הכולל פירוש על "חד גדיא" ונדפס על נייר שונה , נרשם "אמר המוציא לאור המדפיס השמיט עלה זאת מלהדפיס על מקומו" .

מידע נוסף

שם

הגש"פ עם פירוש מהר"ם שיק – עותק נדיר

סכום מכירה

150 – 100 $

מס' קטגוריה

8

Photos