78 יסוד יוסף : זיטומיר תרכ"ז ( 1867 ) ספר סגולה להצלחה
YESSOD YOSEF – BOOK WITH SUPERNATURAL POWERS FOR SUCCESS
מחיר פתיחה: 600 – 400 $ Estimated: 600 – 400 $

חינם!


מחיר פתיחה: 600 – 400 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


78 יסוד יוסף : זיטומיר תרכ"ז ( 1867 ) ספר סגולה להצלחה
YESSOD YOSEF – BOOK WITH SUPERNATURAL POWERS FOR SUCCESS
מחיר פתיחה: 600 – 400 $ Estimated: 600 – 400 $

תיאור הפריט


 

תוכחות מוסר והנהגות מספר הזוהר ושאר ספרים קדושים גדולים בעניני שמירת היסוד וקדושת הגוף .
מאת רבי יוסף אב"ד דובנא . By: Rabbi Yosef, Head of Durbana Rabbinical Court .
מחשובי ספרי המוסר בענין שמירת הקדושה והטהרה רבי אהרון מטשרנוביל מעיד בהסכמתו שהספר לא זז משולחנו של אבא רבי מרדכי מטשרנוביל .

זיטומיר . תרכ"ז , ( 1867 ) .

[ 1 ] , 74 , [ 1 ] דף . 20.5 ס"מ
בדף שאחרי השער הסכמת רבי אהרון מטשרנוביל בן הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל בה כותב שהוא מצווה להדפיס את הספר בתנאי שידפיסו אותו בזיטומיר דווקא ומבטיח לרוכשים שתבא עליהם ברכה "להטיבם ברוח וגשם בבני חיי ומזנוני רוויחא" מלבד כתמי מים במצב טוב .

מידע נוסף

סכום מכירה

600 – 400 $

מס' קטגוריה

50

Photos